Om NDVK
Regelverk
Produsenter
Bruk av logo
Søk
Medlemssider
For medlemmer


Hvorfor velge sertifiserte produkter
Hvorfor velge sertifiserte produkter?
Når du skal kjøpe et vindu eller en ytterdør er det viktig at du får et produkt som du vil være fornøyd med i mange år.

Det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter når det gjelder egenskaper på produktet. NDVK gjør det enkelt både for forbrukere og profesjonelle kunder.

Velger du produkter med NDVK-merket får du produkter tilpasset norske forhold.

Bruk av logo
Retningslinjer for bruk av logo

Det er kun produsenter av ytterdører og vinduer som kan være medlem i NDVK. Medlemmene kan benytte NDVK-logoen i sin markedsføring av de godkjente produktene.

Produkter som er testet, og med i ordningen, kan også merkes med NDVK-logoen.

Salgsselskaper som selger produkter fra en NDVK-produsent, skal ved bruk av NDVK-logoen også tydelig vise hvilken produsent som står bak produktet, og hvilke produkter dette gjelder.

Les mer »

Regelverk
NDVK har et regelverk som stiller krav til produsentenes kvalitetssikringssystem.

De sertifiserte produsentene oppfyller kravene som gjelder.

Regelverket er utarbeidet på norsk og engelsk, og du finner disse ved å klikke på lenken nedenfor.

Les mer »

Om ordningen
NDVK er en frivillig kontrollordning for vinduer og ytterdører.
Ordningen er åpen for norske og utenlandske produsenter.

Produkter merket med NDVK skal typeprøves før de blir med på ordningen. Deretter kontrollprøves de hvert 2. år. Kontrollen omfatter også årlig inspeksjon av produksjonen. I Norge er det SINTEF Byggforsk som gjennomfører testingen, mens det i andre land finnes laboratorier som utfører samme prøvinger basert på europeiske standardiserte prøvemetoder.

Les mer »

Krav og regelverk
© Norsk Dør- og Vinduskontroll. Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27. Postboks 7188, Majorstuen, 0307 OSLO
Tel.: (+47) 977 82 645. E-post: post@ndvk.no